O projekcie

Poprzez organizację kolejnej edycji festiwalu i poszerzenie formuły o tematykę ceremonii pożegnań, projekt zwraca uwagę nie tylko na bogactwo tradycyjnego folkloru, ale również pokazuje, w jaki sposób tradycja, szczególnie ta związana z obrzędami, inspiruje współczesność. Poprzez swoją formułę przyczynia się do wspierania wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji folklorystycznych.

Celem projektu jest ukazanie inspiracji tradycjami i obrzędami związanymi z pożegnaniami po polskiej i czeskiej stronie granicy; jest to również próba ukazania zwyczajów i obrzędów związanych z ceremonią pożegnań, które przeniknęły i są obecne we współcześnie organizowanych uroczystościach. Dzięki prezentacji ceremonii pożegnań i towarzyszącym im szeregu wystaw, warsztatów, wykładów oraz koncertów, widzowie będą mogli poznać podobieństwa między czeskimi i polskimi zwyczajami i obrzędami ludowej tradycji. Widzowie przekonają się również, jak wiele zwyczajów kultury ludowej nadal funkcjonuje współcześnie i jak wiele obecnie organizowanych uroczystości czerpie z tradycji naszych przodków.