Domu (CZ)

Díky organizaci dalšího ročníku festiwalu a jeho rozšíření o tematiku obřadů souvisejících s narozením dítěte, tento projekt upozorňuje nejen na bohatství tradičního folklóru, ale také ukazuje, jak tradice, zejména ta související s obřady, inspiruje současnost. Prostřednictvím své formy přispěje k podporę využívání nehmotného kulturního dědictví,a to se zvláštním důrazemna místní folklórní tradice.

Cílem projektu je ukázat inspirace vycházející z tradic a obřadů souvisejících s narozením dítěte na polské a české straně hranice. Cílem projektu je rovněž snaha ukázat zvyky a obřady související s narozením dítěte, které pronikly a objevují se v oslavách, které se pořádají v současnosti. Díky prezentaci oslavování narození dítěte a doprovázejících zvyků v podání folklórních souborů z Česka a Polska budou mít diváci možnost vidět podobnosti mezi českými a polskými zvyky a obřady lidové tradice. Diváci se budou moci přesvědčit, že hodně zvyků lidové kultury pořád funguje a že řada současně pořádaných oslav vychází z tradic našich předků.