TEATR KARAWANA

Teatr Karawana

Teatr „Karawana“ pod opieką Tadeusza Rybickiego, działa nieprzerwanie od 2009 r. przy Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie. Jest to teatr amatorski, teatr osób uzależnionych, który definiuje się poprzez rozbudzenia w swoich aktorach wewnętrznej wrażliwości, rozbudzenia tego, co zapomniane, a co przypomni o naszych marzeniach. W pędzie życia codziennego, aktorzy „Karawany“ stymulują niewypowiedziane emocje – swoje i swoich odbiorców. W szczerości i naturalności zawiera się siła ich przekazu aktorskiego.

Spektakl „Ceremonie śmiertelne“ (reż. Tadeusz Rybicki)

To cykl opowieści inspirowanych codziennością polskiej wsi. Poszczególne obrazy poruszają wątek różnorodności kulturowej naszego regionu, ukazują nawarstwienie tradycji i jej kolejne odsłony. Żyjemy na skrzyżowaniu kultur i dziedzictwa kulturowego, mieszamy w tyglu tradycji, by wciąż z niego czerpać od nowa.