TADEUSZ RYBICKI

Tadeusz Rybicki

Tadeusz Rybicki – absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie na Wydziale Aktorskim (Wydział Aktorski we Wrocławiu), aktor, reżyser, otrzymał roczne stypendium MKiDN, od lat związany z teatrem Cinema i z Jelenią Górą, założyciel teatru „Karawana”. Stworzył kreacje aktorskie m. in. w przedstawieniach Teatru im. Cypriana Kamila Norwida („Biesy“), w Teatrze Telewizji („Pan Huczek“). W 2010 r. otrzymał Srebrny Kluczyk za podjęcie udanej próby wykorzystania sztuki w procesie odzyskiwania wiary w siebie.