SYBIRACZKI

Sybiraczki

Zespół został powstał 23.07.1997 roku przy Kole Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, kierownikiem jest Maria Aleksandrowicz. Siedzibą jest Miejski Dom Kultury „Muflon”, w którym odbywają się cotygodniowe próby. Repertuar stanowią piosenki patriotyczne, wojskowe, kościelne, ludowe oraz utwory mówiące o pięknie kresów wschodnich.

Zespół bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach sybirackich, kombatanckich i patriotycznych. Występuje w domach pogodnej starości, szpitalach i na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpracuje ze szkołami przekazując młodemu pokoleniu takie wartości, jak patriotyzm i miłość do ojczyzny.