Jiří SAJBT

Urodzony 8.04.1986 w Turnovie. W 2016 roku uzyskał doktorat z filozofii (zakres tematyczny dawne dzieje Czech) w Instytucie Historycznym Wydziału Sztuki w Hradec Kralove. Od 2014 roku pracuje jako dokumentalista i historyk, specjalizujący się w dawnych dziejach Czech, w Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie.