PIOTR GROCHOWSKI

Grochowski

 

 

dr hab. Piotr Grochowski

Folklorysta i kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem różnych form tradycyjnego folkloru słownego i XIX-wiecznej literatury popularnej (pieśni nowiniarskie i dziadowskie, druki jarmarczno-odpustowe) oraz wszelkich przejawów folkloru współczesnego (kawały, legendy miejskie i teorie spiskowe, folklor internetowy). Autor książek Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach (Toruń 2009), Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w. (Toruń 2010), Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne (Toruń 2016). Redaktor tomów zbiorowych Folklor w dobie Internetu (Toruń 2009) i Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców (Toruń 2013).

Dusza z ciała wyleciała. Tradycyjne wierzenia i obrzędy związane ze śmiercią

Wykład będzie ilustrowaną zdjęciami i nagraniami opowieścią o tradycyjnych wierzeniach ludowych związanych ze śmiercią i przodkami. W centrum tej opowieści znajdą się różne formy dziadów będące obrzędowymi realizacjami idei obcowania żywych ze zmarłymi.