CHÓR EKUMENICZNY Z KARPACZA

Chór Ekumeniczny Karpacz

Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

Chór Ekumeniczny z Karpacza rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1996 roku. Powstał z połączenia grupy osób związanych z zespołem wokalno-instrumentalnym Wang, działającym przy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Wang w Karpaczu i grupy śpiewających pasjonatów z Parafii Rzymskokatolickiej. Ewangelicy i katolicy, pomimo różnic doktrynalnych, pragną być widzialnym znakiem jedności w Chrystusie. Chór koncertuje w kraju i za granicą, głownie w kościołach, ale uczestniczył też w takich wydarzeniach, jak Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej we Wrocławiu i Budapeszcie. Chór uczestniczył też czynnie w nabożeństwie wielkopiątkowym w kościele Wang, które było transmitowane bezpośrednio przez II program TVP. W 2015 roku Chór Ekumeniczny nagrał i wydał płytę CD „Rok kościelny w pieśni”. W 2016 roku Chór świętował 20-lecie swojej działalności i z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W kwietniu 2017 roku Chór otrzymał specjalne wyróżnienie za ogólne wrażenia artystyczne w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. Miesiąc później, w maju, w Katowicach, Chór Ekumeniczny z Karpacza otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Śląskiego w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej.

Od 13 lat Chórem dyryguje Bernard Stankiewicz.