AGNIESZKA KUBIK-JAŚKO

Agnieszka Kubik

AGNIESZKA KUBIK-JAŚKO nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, plastyk. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi liczne warsztaty plastyczne, podczas których umiejętnie łączy swoją wiedzę z zakresu plastyki i psychologii, odkrywając przed młodymi ludźmi tajemnice sztuki.